קול קורא לבחינת הנטל הרגולטורי הכרוך בעבודתו של רשם החברות

משרד המשפטים עוסק בימים אלה בבחינת הסדרי הרגולציה ברשם החברות. מטרת הבחינה היא להביא להגברת הערך שמספק מרשם החברות לציבור, להקל על הליכי העבודה מול הרשם ולהקל את הנטל הרגולטורי הכרוך בכך. נטל רגולטורי זה יכול לבוא לידי ביטוי בעלות כספית, בזמן, בחוסר בהירות או בחוסר ודאות - בתהליכים בהם פועל רשם החברות.

אנו מזמינים אתכם לשלוח כל התייחסות הקשורה לפעילות הרגולטורית מול רשם החברות, ובפרט לתחומי ההתייחסות הפרטניים הנבחנים כעת:

  1. נסחי חברות והחצנת המידע המצוי ברשות הרשם
  2. חובות הדיווח לרשם החברות
  3. פעילות גורמי חוץ מול רשם החברות
  4. מרשם חברות דיגיטלי ומתקדם


קול קורא המלא באתר משרד המשפטים לחצו כאן
קול קורא בקובץ PDF להורדה לחצו כאן

 

תגובותיכם חשובות ותסייענה בהבנה של הקשיים והצרכים בשטח.

התייחסויות ניתן להעביר עד ה-14.12.20 לכתובת regulation@justice.gov.il

למידע נוסף בתחום זה