רשות התחרות מפרסמת קול קורא המבקש מהציבור להצביע על כשלי תחרות שמקורם ברגולציה

מצ"ב קול קורא של רשות התחרות בעניין כשלי תחרות שמקורם ברגולציה, שבכוונתה למפות ולקדם הליכי חקיקה ורפורמות על מנת לתקן כשלים אלו.

דוגמאות לכשלים בהם מעוניינת רשות התחרות לעסוק – הוראות רגולציה, שמקשות על שחקנים חדשים להיכנס לשוק מסוים; רגולציה שיש בה כדי להקשות על לקוחות לעבור בין ספקים; רגולציה שמונעת אפשרות להרחיב את היקף הפעילות; רגולציה הקובעת סטנדרט איכות גבוה; רגולציה שמקשה שלא באופן ענייני על ייבוא ועוד.

את התגובות ניתן להעביר לעו"ד שלומי לויה למייל Shlomil@chamber.org.il עד ליום 7.5.2019.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה