גילוי דעת בעניין תיקון 55 לחוק הגנת הצרכן - הרחבת "חוק הטכנאים"

הרשות להגנת הצרכן הטתה אוזן קשבת והסכימה להקל עם העוסקים, בכל הנוגע ליישומו של תיקון חוק הגנת הצרכן והרחבת מה שמכונה "חוק הטכנאים" גם על הובלות.

לעיון בטיוטת גילוי דעת של הרשות לחץ כאן.

ניתן להעביר הערות עד ליום 10.2.19 לעו"ד קרן חן-סופר בדוא"ל: kerenc@chamber.org.il וכן לפנות בכל שאלה בנושא בטלפון: 03-5631049 

למידע נוסף בתחום זה