כתובות דוא"ל נחשבות כמאגרי מידע

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פרסמה גילוי דעת, לפיו גם אוסף ממוחשב של שמות וכתובות דואר אלקטרוני בלבד, עונה להגדרת "מאגר מידע" לפי חוק הגנת הפרטיות.

עד היום כתובות דוא"ל נחשבו ל- "דרך התקשרות" בלבד ולכן לא נחשבו למאגר מידע, אולם העמדה השתנתה.

חשוב להכיר את גילוי הדעת המצורף, ולפעול בהתאם, שכן עוסקים רבים מחזיקים במאגרים מסוג זה מבלי לדעת שחלות עליהם חובות מכוח החוק.

למידע נוסף בתחום זה