תיקון לחוק הגנת הצרכן - הודעה בטלפון על מועד סיום עסקה

בתאריך 16.11.18 נכנס לתוקף תיקון מס' 56 לחוק הגנת הצרכן.

לפי התיקון במידה ומספר הטלפון שמסר הצרכן לבעל העסק חסום לשירות קבלת מסרונים, יתריע בעל העסק לצרכן על תאריך סיום העסקה או ההתחייבות בשיחת טלפון או בהודעה קולית.

לצפייה בנוסח התיקון, כפי שפורסם בספר החוקים:

 

 

למידע נוסף בתחום זה