הרחבת חוק הגנת הצרכן באשר לביקור טכנאי לנותני שירותים נוספים

בתאריך 12.09.18 ייכנס לתוקף תיקון מספר 55 לחוק הגנת הצרכן העוסק בהרחבת ההוראות אשר היו קשורות בביקור טכנאי גם לנותני שירות נוספים, למעט מקרים של בדיקות גז תקופתיות והובלה של טובין שהעוסק מכר, שאלו יחולו רק ב-1.2.2019.

לצפייה בנוסח התיקון, כפי שפורסם בספר החוקים:

 

 

 

לפרטים ושאלות בנושא ניתן לפנות ליועצת המשפטית קרן חן-סופר במייל kerenc@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה