מתי חובה על בעל עסק לשים שלט בחנות בנושא מדיניות החזרת מוצרים?

הנחייה של הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מעלה כי התקבלה עמדת לשכת המסחר לפיה אין לבצע אכיפה של העדר פרסום מדיניות החזרת טובין לגבי מוצרים שהוחרגו מפורשות מתקנות ביטול עסקה.

כזכור, טיוטת ההנחיה התפרסמה לפני מספר חודשים וחברי הלשכה העבירו אלינו הערות, כעת ההנחיה אושרה ונכנסה לתוקף.

מדובר ביישום של סעיף 4ג' לחוק הגנת הצרכן אשר עוסק בחובת גילוי מדיניות החזרת טובין. הסעיף מעגן חובתם של עוסקים לפרסם את מדיניות החזרת המוצרים שלא עקב פגם, וקובע כי בהעדר מודעה כאמור, חזקה כי מדיניות העוסק היא מתן אפשרות לצרכן להחזיר את הטובין.

במקביל, כידוע, קיימות תקנות ביטול עסקה שמעגנות בין היתר רשימה של מוצרים שזכות הביטול לא תחול עליהם. הבעיה התעוררה בהעדר חפיפה בין ההחרגות לסעיף 4ג', לבין ההחרגות מתקנות ביטול עסקה, כך שעד היום למשל עוסק אשר מכר הלבשה תחתונה ולא פרסם מדיניות – ניתן היה לדרוש ממנו לקבל חזרה את הטובין רק בגלל שלא פרסם מדיניות (למרות שזה מוצר שהוחרג בתקנות ביטול עסקה).

החידוש הוא בהכרת הרשות את העובדה כי כל המוצרים אשר הוחרגו בתקנות ביטול עסקה הינם בגדר "טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם" (סעיף 4ג'(ד)(4)) כך שאין חובה לפרסם מדיניות החזרת טובין לגביהם.     

מדובר בצעד נכון ומבורך להפחתת נטל רגלוטורי נוסף!

 

לצפייה בהנחיית הממונה - חובת הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין אל מול תקנות ביטול עסקה

לשאלות ופרטים בנושא ניתן לפנות ליועצת המשפטית קרן חן-סופר במייל kerenc@chamber.org.il או בטלפון 03-5631049

למידע נוסף בתחום זה