טיוטת הנחיית הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לשיווק בתקופת אבל

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן זיהתה פרקטיקה של שיווק מצבות לאנשים בעיצומה של תקופת אבלם. 

עסקה הנוגעת להזמנת מצבה, כמו גם להזמנת שירותים או מוצרם אחרים הקשורים לפטירתו של אדם או להבאתו לקבורה, הנעשית בתקופת האבל, הינה בעלת מאפיינים ייחודיים, אשר לאורם החליטה הרשות לפרסם הנחיות ספציפיות.

 

רצ"ב טיוטת הנחיית הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, עו"ד מיכאל אטלן בנושא שיווק בתקופת אבל.

הערות על המסמך ניתן לשלוח עד לתאריך 20.06.18 במייל ליועצת המשפטית קרן חן-סופר: kerenc@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה