לקוח ביטל מוצר שיוצר במיוחד עבורו? מה עושים?

ביטול עסקה לרכישת טובין שיוצרו במיוחד עבור צרכן:

הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן העביר הנחייה בנוגע לביטול עסקה לרכישת טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן - הכוונה לפרשנות והבהרה לחריג קיים לביטול עסקה מכוח תקנות ביטול עסקה. 

רקע: זכות הצרכן לבטל עסקה קיימת, לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן "החוק"), לגבי סוגי  עסקאות שונים. הנחיה זו נוגעת רק לסייג לזכות הביטול במקרה של "עסקה לרכישת טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות". סייג זה קבוע בתקנה 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א 2010 (להלן תקנות ביטול עסקה"). 

 

לדברי הרשות להגנת הצרכן ולסחר ההוגן מגיעות פניות מבעלי עניין שונים באשר לפרשנות שיש לתת למונחים "ייצור" ו"מידות או דרישות מיוחדות" שבלשון התקנה, ועל כן הם פרסמו הנחייה המפרטת את הגישה הפרשנית של הרשות לחוק.

 

עם פרסום המסמך, פנתה היועצת המשפטית בלשכת המסחר עו"ד חן-סופר לממונה על על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, עו"ד מיכאל אטלן. להלן עיקרי הדברים מהמכתב שנשלח בנושא:

1. ראשית, אנו סבורים שבעסקה מסוג זה אין כל מקום להידרש למגבלת ימים כלשהי, העלולה להיות הרסנית עבור חלק מהעוסקים, מעצם היותה מלאכותית וגורפת.

מרגע שהוגדר מהו תחילת תהליך הייצור, אין כל מקום לאפשר 3 ימי עסקים נוספים לביטול. ניתן לראות למשל מצב בו צורף מקבל הזמנת ייצור לטבעת מיוחדת. ברור כי בשלב התכנון והעיצוב עוד ניתן לבטל, אבל נניח והוא מתחיל בפעולת ייצור הטבעת בבוקר שלמחרת, על שום מה ולמה יש לאפשר לצרכן לבטל בתום 3 ימי עסקים (וכאשר יתכן מצב בו הטבעת כבר מוכנה)?

כנ"ל לגבי תופרת בגדים שהחלה בפעולת העבודה על הבד. לגישתנו, ההנחיה שנועדה לפרש את לשון החריג צריכה להתמקד בהסבר אודות שאלת הייחודיות של המוצר, ובהגדרה מהו תחילת ייצור, אולם אין כל מקום לשנות מהחריג ולהוסיף קביעה מלאכותית של ימי עסקים.

 

2. באשר לייחודיות המוצר, נרשם בהנחיה כי הזמנה מקטלוג, במידה ולא נעשה שינוי במידות או בצבע, על פניה אינה נחשבת כחריגה, אולם נבקש להפנות את תשומת ליבך למקרים בהם יבואן מזמין עבור לקוח מוצר יוקרתי מאוד מקטלוג, כגון: ריהוט יוקרתי במיוחד, רכב יוקרה וכדומה. לכאורה, על- פי ההנחיה, מעצם העובדה כי לא נעשה כל שינוי במפרט של המוצר, אין המדובר במוצר חריג וניתן לבטל את ההזמנה, אולם הייחודיות של המוצר מוצאת ביטויה בעובדה שהוא יוקרתי מאוד

ביטול ההזמנה מותירה את היבואן בהפסד קשה מאוד, וחשוב להבין שהרציונל הוא אותו רציונל: כשם שהזמנה במידות ייחודיות אינה סטנדרטית, ועל-כן יש להגן על העוסק שנותר עם סחורה ייחודית, כך עוסק שמייבא פרארי או שולחן עץ יוקרתי במיוחד, נותר עם טובין לא סטנדרטי.

למידע נוסף בתחום זה