מעתה טכנאים לא יחויבו להגיע בשעות החשיכה לשירות הניתן מחוץ לבית הלקוח

בתאריך 30.11.2017 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הצרכן (סייג לתחולת סעיף 18א(ג)(1א) לחוק) התשע"ח 2017, אשר קובעות כי חובת ביקור טכנאי (אשר כיום מוגדרת בין השעות 08:00-19:00 בימי חול) לא תחול במקרים בהם מדובר בשעות חשיכה והשירות כולו ניתן מחוץ לביתו של הצרכן (למעט במקרים בהם השירות ניתן בחדר המדרגות או חדר הכניסה).

 

יש לציין כי מדובר במקרים בהם שירות הטכנאי כרוך בטיפול בחשמל, בגז או בעבודה בגובה (כהגדרתה בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז – 2007).  

 

התקנות פורסמו על ידי שר הכלכלה והתעשייה.
לקריאת התקנות לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה