הנחיית הממונה - חוק הגנת הצרכן- תיקון מס' 46

תיקון חוק הגנת הצרכן פורסם ברשומות ב-16.6.2016 ונכנס לתוקפו ב-16.9.2016.

תחולת החוק הינה גם על עסקאות שנכרתו לפני יום תחילתו ובלבד שהחוב נוצר מיום הפרסום ואילך.

מטרת התיקון בחוק הינה;

  • גילוי נאות בתוך זמן קצר בדבר היווצרות חוב
  • מתן מידע מלא אודות החוב
  • מניעת תשלום סכומי כסף נוספים על ידי הצרכן בגין הוצאות גבייה

להנחיית הממונה – לחץ כאן 

לשאלות נוספות בנושא חוק הגנת הצרכן ניתן לפנות לעו"ד סיגל סודאי, יועצת משפטית בלשכת המסחר:

Sigals@chamber.org.il

יובהר כי המידע לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי פרטני וכי נוסח חוקי הגנת הצרכן הינם תמיד הנוסחים המחייבים.

לחצו כאן

 

*
*
*
*
Change the CAPTCHA code

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה