ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

בדיון שהתקיים ב-6.7 בוועדת הכלכלה אישרה הוועדה את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 47) - ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש- של חה"כ איציק שמולי לקריאה שנייה ושלישית.

 על שולחן הוועדה עמדו 5 סוגיות שדרשו הכרעה לשם אישור הצעת החוק:

  • גיל אזרח ותיק: המקנה את האפשרות לביטול העסקה למשך של עד 4 חודשים. עפ"י הנוסח המקורי כל אזרח ותיק רשאי היה לבטל עסקת מכר מרחוק במשך של עד 4 חודשים.

             בדיון נקבע שגיל 65 ייחשב לצורך הגדרת אזרח ותיק בחוק, הן להשים והן לגברים.

  • שימוש במוצר: ניסינו להחריג את האפשרות של ביטול לאחר 4 חודשים באם נעשה שימוש במוצר, או לחילופין האריך את משך הזמן בעת שימוש במוצר מ- 14 יום לחודש. הטענה לא התקבלה ונקבע שגם במקרה בו נעשה שימוש במוצר אותן אוכלוסיות יהיו זכאיות  לבטל את העסקה.
  • תעודת אדם עם מוגבלות: נקבע כי כל תעודה המונפקת ע"י המדינה לאנשים עם מוגבלות ותקופה מעל 6 חודשים, תהיה תקפה לשם הוכחת המוגבלות בביטול עסקה.
  • זכאות עולה חדש: נקבע כי כל מי שטרם חלפו 5 שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה חדש יוכר לצורך התיקון בחוק.
  • היעזרות באדם אחר לצורך ביטול העסקה: נקבע כי מלבד אפוטרופוס של אדם גם כל מי שניתן לו ייפוי כוח עפ"י חוק השליחות יכול לייצג צרכן כמוגדר בתיקון לחוק לצורך ביטול עסקה.

התיקון לחוק אינו כולל עסקאות מכר מרחוק שלא כללו התערבות של העוסק

הצעת החוק תכנס לתוקף 30 ימים מיום פרסומה ברשומות והיא תחול רק על עסקאות שנעשו מיום תחילת החוק.

 

לקריאת פרטים בנושא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לחצו כאן

לשאלות בנושא ניתן לפנות לעו"ד שרון כ"ץ, יועצת משפטית,  sharonk@chamber.org.il

יובהר כי המידע לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי פרטני וכי נוסח החוק הינו הנוסח המחייב.

 

 

למידע נוסף בתחום זה