הטלת עיצומים כספיים על ידי הרשות להגנת הצרכן - דיווח מוועדת הכלכלה

מאז כניסתו לתוקף של מנגנון האכיפה המנהלית בחוק הגנת הצרכן בינואר השנה, הוציאה הרשות להגנת הצרכן עשרות הודעת עם כוונות להטלת עיצום כספי בסכוך כולל של 16 מיליון ₪ לעוסקים רבים. עיקר ההפרה בגינה נמסרה ההודעה הינו אי סימון מוצרים. ביום רביעי ה- 24.6.15 התקיים דיון בוועדת הכלכלה בנושא הטלת עיצומים כספיים על ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

בדיון השתתפו רוב רשתות המזון כן רשתות קמעונאיות אשר הביעו תרעומת על כך שמדיניות האכיפה של הרשות אינה ברורה וכי העיצומים מוטלים באופן לא מידתי.


ח"כ איתן כבל, יו"ר הוועדה, הדגיש כי יש להפעיל שכל ישר בהליך האכיפה וכי חייבים להיות כללי יסוד.

עו"ד חנה וינשטוק-טירי, היועצת המשפטית של הרשות ציינה כי לרשות קווי מדיניות ברורים: היא לא תטיל עיצום על טעות אנוש או על אי סימון מספר מוצרים בודדים וכי היא תבחן אם מדובר בהפרה אקראית או מגמתית.

עו"ד שוש רבינוביץ מאיגוד לשכות המסחר ציינה כי מנגנון האכיפה המנהלית מעניק לרשות להגנת הצרכן כלי אכיפה חזק, עוצמתי ויעיל ולכן כל כך חשוב לאפשר לעוסקים וודאות באשר למדיניות, אשר תאפשר להם להימנע מכניסה לעולם העיצומים. הממונה התחייבה בדיונים קודמים לפרסם את מדיניות האכיפה אך הדבר לא נעשה.

ח"כ איתן כבל סיכם כי הממונה תעביר אליו טיוטת מדיניות אכיפה תוך שבועיים.

כמו כן, סיכם כי חברי הכנסת מקלב, ביתן, קורן וכבל עצמו יפגשו עם צוות הרשות על מנת לקבל את כל המידע אודות העיצומים המוטלים.

כיצד לטעון להפחתת סכומי עיצום כספי בחוק הגנת הצרכן?

למידע נוסף בתחום זה