כיצד לטעון להפחתת סכומי עיצום כספי בחוק הגנת הצרכן?

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פרסמה כללים והצעות להתמודדות עם הודעה לעוסקים על כוונה להטיל עיצום כספי.

רשימת הדוגמאות שבמסמך יסייעו לעוסקים לטעון להפחתת סכומי העיצום.

למידע נוסף בתחום זה