הנחיית ממונה – חובת שליחת פירוט חיובים שנתי וחובת החזר בשל חיוב בסכום עודף

ביום 1 לינואר 2013 נכנסו לתוקף שני תיקונים לחוק הגנת הצרכן: תיקון אחד דן בחובת העוסק בעסקה מתמשכת לשלוח לצרכן פירוט חיובים שנתי, ותיקון אחר דן בחובת החזר בשל חיוב סכום עודף בעסקה מתמשכת שבה מחייב העוסק את חשבונו של הצרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון או כרטיס אשראי.

מצ"ב הנחיית ממונה בנושא.

למידע נוסף בתחום זה