מכר מרחוק - המותר והאסור

ביום 30.12.13 התקיים בלשכה יום עיון בנושא מכר מרחוק בהשתתפות הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, עו"ד תמר פינקוס.
עו"ד חנה ויינשטוק טירי , היועצת המשפטית של הרשות הסבירה את הכללים והעקרונות הקשורים למכר מרחוק וביניהם מה ההבדל בין מכר מרחוק ושיווק מרחוק, חובת גילוי נאות טרם ההתקשרות ובעת ההתקשרות, תנאים לביטול העסקה.

חשוב להכיר את הוראות מכר מרחוק במיוחד לאור ההתפתחות של המסחר באמצעים אלקטרוניים. ויודגש, הוראות החוק לעניין מכר מרחוק (לעומת עסקאות המתבצעות במקום העסק) מחמירות עם העוסקים.

חברי לשכת המסחר מוזמנים לפנות עם שאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית - shoshr@chamber.org.il

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה