החל מ1.1.14 אין להציג מחירים שאינם בהילך חוקי (כגון 1.99)

אנו מביאים בשנית את הנחיית הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בנושא.

ההנחייה אוסרת על הצגת מחיר שאינו הילך חוק אך מפרטת מקרים בהם ההנחייה אינה חלה (כגון מחירים בפיקוח) 
  
חברי לשכת המסחר מוזמנים לפנות בשאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית shoshr@chamber.org.il,  טל. 5631016 - 03

למידע נוסף בתחום זה