דיון המשך בנושא אכיפה מינהלית בחוק הגנת הצרכן

ב- 18.2.14 התקיים המשך דיון בוועדת הכלכלה בנושא האכיפה המנהלית בחוק הגנת הצרכן שעסק ברובו בגובה העיצום הכספי שניתן להטיל על עוסק בגין הפרת הוראות החוק.

מצד העוסקים נשמע הטענה כי הסכום חייב להיות מידתי וחייב להיות מדרג הגיוני בחוק לפיו בגין הפרות טכניות לא תוטל עיצום בסכום כה גבוה. מצד הרשות להגנת הצרכן נשמעה העמדה כי יש להשאיר אלמנט של הרתעה. 
  
בסופו של דבר אושר עיצום בגובה של 22,000 ₪ (7,000 למי שאינו תאגיד) במקום 25,000 ₪ (10,000 ₪ מי שאינו תאגיד) ובגין הפרות חמורות יותר 45,000  ₪ (במקום 50,000 ₪)  ו25,000 ₪ למי שאינו תאגיד (במקום  35,000). 
  
הוועדה תדון בתקנות הפחתה טרם כניסה לתוקף של החוק. בתקנות אלה ייקבעו המצבים בהם הממונה יפחית את סכומי העיצום הקבועים  בחוק.

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת המחלקה המשפטית במייל: shoshr@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה