הנחיה לעוסקים בעניין חובת זיהוי העוסק בפנייה טלפונית

הממונה על הגנת הצרכן ולסחר הוגן הוציאה הנחיה המתייחסת לתיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא חובת זיהוי העוסק בפנייה טלפונית.
ההנחיה מבהירה על אלו עוסקים חלה החובה ועל אלו פניות.

חברי לשכה מוזמנים לפנות בשאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית, איגוד לשכות המסחר shoshr@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה