נוהלי הרשות להגנת הצרכן בדבר מדיניות אכיפה

החל מ1.1.15 רשאי הממונה על הגנת הצרכן והסחר הוגן להטיל עיצומים כספיים על עוסקים המפרים הוראות חוק הגנת הצרכן.

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תפעל בהתאם לנהלים שהוציאה אשר מפרטים מתי תבחר בנתיב המנהלי, מתי תבחר בהתראה מינהלית תחילה ומתי תציע התחייבות להימנע מהפרה חלף עיצום כספי.

לשאלות ניתן לפנות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית, איגוד לשכות המסחר shoshr@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה