הצגת מחירים של מבצעים ופרסום מבצעים בבית העסק

לאחרונה אנו עדים לביקורות גוברות של נציגי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בבתי עסק בכל הקשור לאופן הצגת מחירי מוצרים ופרסום מבצעים.

התברר כי בפועל חל בלבול בין האופן בו יש לפרסם מבצע לבין האופן שיש להציג מחירים במבצע.

לאחר שנפגשנו בעניין זה עם נציגי הרשות, יצאה חוות דעת מאת היועצת המשפטית של הרשות ( אשר משלימה את הנחיה הקיימת בנושא מיום 30.4.13) וחשוב מכך, הרשות הודיעה כי ניתנת תקופה של חודש מיום פרסום חוות הדעת (קרי עד ליום 27.5.15) להתארגנות ותיקון הליקויים.

בתקופה זו לא יוטל עיצום כספי בגין הפרת החובה של הצגת מחיר מבצע אלא תישלח למפר התראה מינהלית.

על מנת להיערך נכון מצ"ב כל המידע הדרוש

בהתאם לצורך, נשמח לתת הסברים בעל פה, במסגרת יום עיון או בכל מסגרת אחרת.

חברי לשכה מוזמנים לפנות בכל שאלה לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית, איגוד לשכות המסחר בטלפון: 03-5631010/16
או בדוא"ל: shoshr@chamber.org.il
למידע נוסף בתחום זה