המדריך לעסקים: תקנות הגנת הצרכן - ביטול עסקה והחזר כספי

הצרכן בישראל רשאי לבטל עסקאות מכר מסוימות ולקבל חזרה את תמורה ששולמה עבורן וזאת על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

תקנות אלו קובעות את סוגי המוצרים והשירותים שלגביהם יש חובה לאפשר ביטול עסקה והחזר כספי, התנאים שחייבים להתקיים על מנת שניתן יהיה לבטל את העסקה, פרקי הזמן בהם ניתן לבטל את העסקה, אופן הביטול ואופן ההחזר הכספי.

המדריך המצורף נועד להבהיר לבעלי עסקים כיצד לנהוג בכל דרישה של ביטול עסקה והחזר כספי.

*מעודכן לפברואר 2012

למידע נוסף בתחום זה