גילוי דעת בעניין חוות דעת דירוגים וביקורות ברשת האינטרנט

מצורף גילוי דעת שפרסמה הרשות להגנת הצרכן בנושא של פרסום חוות דעת, דירוגים וביקורות ברשת האינטרנט, במטרה להביא לידיעת הצרכנים והעוסקים את חשיבות סוגית חוות הדעת ואיסור ההטעיה בהקשר הזה.

אנו שמחים לבשר, שבעקבות פנייתנו לרשות, הנוסח הסופי של גילוי הדעת עודכן ועודן ביחס לטיוטה שהועברה, תוך התייחסות לשינויים שנתבקשו על ידינו.

כך למשל,

  • הובהר כי אחריות העוסק לחוות דעת מפרות שאינן מפורסמות באתר שלו – נבחנת על פי הקשר העסקי והמעורבות שלו באותן חוות דעת, כלומר אם אין לעוסק מעורבות והוא לא קשור עסקית עם אותו משפיען – לא קמה לו אחריות.
  • נוספה ההגדרה של "חוות דעת"; תוך החרגה של לייקים או סמלילים בלבד מתחולת ההגדרה.
  • הובהר כי אחריות המפרסם של חוות דעת מזויפת מוגבלת לנסיבות בהן עולה כי היה עליו לדעת כי חוות הדעת הינה מזויפת;
  • נוספה האפשרות לשלוח מוצרים להתנסות חד פעמית לצרכנים מבלי שזה ייחשב חוות דעת מטעה, ועוד.

שימת לבכם לכך שעקרונות גילוי דעת זה עשויים להיות רלוונטיים גם מקום בו חוות הדעת מתפרסמת במדיות אחרות, כגון עיתונות כתובה.


מצ"ב גילוי הדעת כפי שפורסם (25.7.21) ע"י הרשות להגנת הצרכן

למידע נוסף בתחום זה