הנחייה לסימון תזונתי בחנויות מקוונות

תקנות הגנה על בריאות הציבור מזון – סימון תזונתי ייכנסו לתוקף ב-1.1.2020, ועל פי נוסח שלהן, היצרנים והיבואנים מחויבים להוסיף את סמלי המזון האדום על גבי המוצרים המצריכים סימון.

התקנות הללו אינן קובעות אחריות למשווק, קרי לקמעונאי, אך במכירה מקוונת באינטרנט קיימת חובה לציין את הפרטים המהותיים של המוצרים.

עקב כך הממונה על הגנת הצרכן נענה לפנייתנו ופרסם הנחיית אכיפה הקובעת שלקמעונאים תינתן חצי שנה להיערכות ליישום התקנות בעת מכירה באינטרנט.

במהלך חצי שנה זאת הרשות להגנת הצרכן לא תאכוף את היעדר הימצאות הסמלים האדומים על גבי מוצרים הנמכרים באינטרנט, ובלבד שהקמעונאי יביא לידיעת הצרכנים היתכנות המצאות סמלים אדומים.

בנוסף החל מה-1.6.2020, תינתן לקמעונאים אורכה של 30 ימים להיערכות באתר האינטרנט בנוגע למוצרים אשר משווקים לראשונה עם הסמלים האדומים. 

כמו כן יינתן זמן היערכות גם לפעימה השניה שתחול ב-1.1.2021.

 

לפרטים נוספים והבהרות בנושא ניתן לפנות ל:

נימרוד הגלילי, מנהל תחום ענפי, במייל: nimrodh@chamber.org.il

עו"ד קרן חן-סופר, יועצת משפטית, במייל: kerenc@chamber.org.il

 

מצ"ב הנחייה- סימון תזונתי למכירה מקוונת

 

 

למידע נוסף בתחום זה