טיוטת צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשע"פ – 2019

הרשות להגנת הצרכן מצאה כי קיימת הצדקה להקל בנטל הרגולטורי ולתקן את צו הגנת הצרכן (סימון טובין) בכל הקשור לסימון רכיבי היסוד על גבי הרהיט או על אריזתו.

התיקון המוצע עוסק בשני עיקרים מרכזיים:

  1. מתן אפשרות ליצרן או היבואן שלא לסמן את רכיבי היסוד על גבי רהיטים או על אריזתם, ובלבד שפרטי הרהיט יופיעו באופן מקוון לתקופה של 7 שנים ממכירת הריהוט לקמעונאי.
  2. מתן מסמך על ידי הקמעונאי המפרט את רכיבי היסוד או את הקישור לאתר היצרן או היבואן במועד עשיית העסקה.

יש להעביר הערות לעו"ד קרן חן סופר בטלפון 03-5631049 או בדוא"ל: kerenc@chamber.org.il עד לתאריך 28.11.19.

למידע נוסף בתחום זה