אכיפה עצמית על בסיס וולונטרי

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פרסמה מסמך המתווה הנחיות עבור הפעלה של אכיפה פנימית וולונטרית מפוקחת, שהיא אכיפה המבוצעת על ידי גורמים פנים ארגוניים ומפוקחת על ידי הרשות להגנת הצרכן. עוסק שבוחר להצטרף לאכיפה העצמית הוולונטרית, יצטרך לקיים את הנהלים וההנחיות ויהא זכאי לקבלת הקלות רגולטוריות.

כחלק מההנחיות, הדרישה למשל למנות "קצין ציות", קרי, מנהל בארגון אשר יהיה אמון על הפיקוח והציות של הארגון ועובדיו לחוקי הצרכנות, ויישום תוכנית האכיפה. קצין הציות אף יהיה הגורם המדווח למבקר מטעם הרשות.

המסמך אף מפנה לתהליכים ונהלים שעל הארגון להטמיע כחלק מהתוכנית.

על החברה בנוסף לשתף פעולה עם הרשות אשר תבצע פיקוח ובקרה אחת לתקופה.

היתרונות הבולטים בהפעלת תכנית אכיפה פנימית הם מזעור הסיכוי להפרה, התראה מוקדמת להנהלת העסק באשר לפעילות שעלולה להפר את הוראות החקיקה הצרכנית, הרחקת תביעות אזרחיות לרבות תובענות ייצוגיות, הרחקת האכיפה המתבצעת ע"י הרשות, הקטנת פגיעה בתדמית העסק, פרסום באתר הרשות רשימה של עוסקים אשר בחרו לקיים מנגנון אכיפה עצמאית, הרחקת הענישה מנושא משרה בהליך פלילי ועוד.

בשלב זה המסמך מופנה לענף התיירות, אולם הרשות ציינה כי זו התבנית שהיא תאמץ בהמשך לאכיפה עצמית בענפים שונים.

על כן נודה לקבלת התייחסויות ותגובות מבעלי עניין מכלל הענפים.

את ההתייחסויות יש להעביר לעו"ד קרן חן-סופר עד ליום 10.10.19 לכל המאוחר

למידע נוסף בתחום זה