הישג ללשכת המסחר: הכנסת לא תחייב כפייה של יחסי עובד-מעסיק של קציני הבטיחות

וועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל החליטה לפצל מסעיפי הרפורמה את הסעיף הבעייתי שביקש לכפות העסקה ישירה של קציני בטיחות.

הלשכה פנתה ליועצת המשפטית של הוועדה והתריעה על הקשיים שבכפיית יחסי עבודה נוכח קיומו של חוק יסוד: חופש העיסוק. הוועדה ביקשה ממשרד התחבורה לקבל נתונים לקראת הדיון היום.

הנתונים שהתקבלו הראו שאין קשר בין בטיחות לבין מתכונת ההעסקה ועל כן וגם מחשש שבמצב זה כפיית העסקה ישירה תיפסל בבג"צ, הוחלט לפצל סעיף זה מהרפורמה.

למידע נוסף בתחום זה