אייל סיאני | סמנכ"ל מקצועי, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | שירותים עסקיים | דיני עבודה | 04/11/2018

מדריך לבחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל

 במסגרת מכרז מיוחד שערכה רשות שוק ההון לאחרונה, זכו 4 קרנות פנסיה והחל מה-1.11.18 הן הוגדרו כקרנות הנבחרות. קרנות הפנסיה שזכו הן: הלמן-אלדובי, אלטשולר שחם, מיטב-דש ופסגות. מצורף לשימושכם מדריך מפורט.

מהם דמי הניהול המוזלים המוצעים לציבור?
במסגרת המכרז כאמור,  הציעו קרנות הפנסיה שזכו דמי ניהול הנמוכים בעד 80% מדמי הניהול המרביים. להלן פירוט דמי הניהול של 4 קרנות הפנסיה הנבחרות:

פירוט דמי הניהול של קרנות ברירת המחדל


לכמה זמן מובטחים דמי הניהול הנמוכים?

על פי כללי המכרז, דמי הניהול הנמוכים יובטחו לחוסך לתקופה שלא תפחת מ-10 שנים מיום הצטרפותו לקרן הפנסיה.

 

מה משמעות הוזלת דמי הניהול מבחינת החיסכון הפנסיוני של העובד?

כידוע, לדמי הניהול הנגבים השפעה משמעותית על גובה החיסכון שלנו ועל קצבת הזקנה שנקבל בעתיד. באמצעות הצטרפות לקרנות הנבחרות נוכל להגדיל את הקצבה שלנו בעד 16% עצם הפחתת דמי הניהול בלבד.

 

כיצד הרפורמה רלוונטית למעסיקים?

על פי הוראות הדין, מעסיק נדרש לצרף עובד חדש שלא בחר בחיסכון פנסיוני לאחת מ-4 קרנות הפנסיה הנבחרות (אלא אם כן ביצע מכרז ייעודי).

יודגש כי המעסיק רשאי לבחור באחת מהקרנות הנבחרות לפי ראות עיניו.

 

מה הדין לגבי מעסיק שהיה רגיל לצרף עד היום עובדים לקרן פנסיה אחרת?

על פי הוראות הדין, מעסיק שהיה לו הסכם בתוקף עם קרן פנסיה אחרת שאינה קרן נבחרת, מחויב לצרף את עובדיו החל מה-1.4.2019 לאחת מ-4 קרנות הפנסיה הנבחרות.

בהקשר זה יצוין, כי ככל וההסכם של המעסיק "העניק" לעובדים דמי ניהול מרביים כאמור, הרי שעל פי הוראות הדין תוקף ההסכם פג כבר ב-31.3.2018 והחל ממועד זה הוא נדרש להפקיד לאחת מהקרנות הנבחרות.

 

כיצד מעסיק יכול לצרף עובדים לקרן הפנסיה?

פשוט וקל! כל שצריך המעסיק לעשות בכדי לצרף את עובדיו לקרן הפנסיה הוא להעביר לקרן הפנסיה נתונים בסיסיים אודות העובדים בגינם הוא מפקיד וכן את ההפקדות בעבורם. התהליך פשוט ואינו כרוך במילוי טפסים על ידי העובד. יצוין כי כל קרן פנסיה מעמידה מוקד ייעודי למעסיקים כך שמעסיק יכול לפנות למוקד זה ולבקש הסבר אודות התהליך.

 

האם מעסיק רשאי לצרף לקרן פנסיה שאינה אחת מ-4 הקרנות הנבחרות?

על פי הוראות הדין, מעסיק שאינו מעוניין באחת מהקרנות הנבחרות, רשאי לערוך מכרז ייעודי על פי קריטריונים שקבעה רשות ההון כאשר קריטריון דמי הניהול יהווה לפחות 50% מהמשקל. יודגש כי המעסיק מחויב לתת הזדמנות שווה לכל קרנות הפנסיה.

יצוין כי על פי רוב ההערכות בענף, רובם המוחלט של המעסיקים במשק לא יערכו מכרז כאמור וזאת לאור דמי הניהול הנמוכים ממילא שמעניקות הקרנות הנבחרות ולאור התהליך הפרוצדוראלי והעלויות הנלוות של המכרז.

לפרטים נוספים בנושא לחצו כאן 

 

המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה