עובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה ולמעסיק אסור להתערב בבחירתו

בפסק דין עקרוני הכריע בית הדין הארצי בשאלה חשובה שהעסיקה מעסיקים, עובדים ואת העוסקים בתחום הפנסיוני במשך שנים, מהו היקף זכות הבחירה של העובד הקבועה בסעיף 20 לחוק והיחס בין זכות הבחירה לבין הסדרים פנסיונים מחייבים בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה.

בפסק הדין ע"ע 7243-10-15 ליליאן לנדסברג נ' גל-רוב יועצים בע"מ מיום 20.8.2018 הוכרע כי עובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה ולמעסיק אסור להתערב בבחירה זו, אף אם מוטלת על המעסיק חובה כזו במסגרת הסכם קיבוצי/צו הרחבה.

נקבע כי לשונו של חוק הפיקוח על קופות גמל ברורה וחד-משמעית. החוק "מבטא עקרון יסוד בעולם החיסכון הפנסיוני והוא חופש הבחירה המלא שניתן לעובד לקביעת סוג המוצר הפנסיוני המועדף עליו, המעסיקה שתנהל עבורו את הכספים, מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים, וזאת ללא יכולת התערבות של המעסיק בבחירות אלו... והכל על-מנת שהעובד יוכל להתאים את מוצר החיסכון הפנסיוני לצרכיו ולמקסם את תועלתו".

בהחלטה זו אשרר בית הדין הארצי את פסק דינו של בית הדין לעבודה בבאר שבע, אשר דחה את תביעתה של העובדת, ליליאן לנדסברג נגד חברת ניהול החשבונות גל-רוב יועצים בה הועסקה.

לתקציר פסק הדין לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה