החל מה-1 באוגוסט: עובד שאשתו ילדה תאומים יוכל לקחת חופשת לידה של שלושה שבועות

בתאריך 31.5.18 פורסם ברשומות תיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 60), התשע"ח 2018 המאפשר לעובד, שבת זוגו ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, לממש תקופת לידה והורות (חופשת לידה) של עד שלושה שבועות מיום הלידה.

כיום, על פי החוק, עובדת שילדה יותר מילד אחד, זכאית לשלושה שבועות נוספים של חופשת לידה עבור כל ילד נוסף שילדה. כמו כן, עובד זכאי לממש כיום (בעקבות תיקון משנה שעברה) חופשת לידה בת שבוע ימים במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו, ובכפוף להסכמתה.

 

עפ"י התיקון הנוכחי, עובד שבת זוגו ילדה בלידה אחת יותר מילד אחד יהיה רשאי לממש עבור כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, בתוך תקופת הלידה וההורות של בת זוגו, החל מיום הלידה ואילך, תקופה אחת של לפחות שבעה ימים רצופים ולכל היותר שבועיים מתוך שלושת השבועות האמורים לצורך טיפול בילדו במקום בת זוגו ובהסכמתה.

 

כך לדוגמא, עובד שאשתו ילדה תאומים, זכאית לחופשת לידה של 18 שבועות (15 שבועות עבור ילד אחד ועוד 3 שבועות עבור הילד הנוסף). בן זוגה על פי התיקון הנוכחי יוכל לקחת חופשת לידה של עד שלושה שבועות החל מיום הלידה (שבוע ימים מכוח התיקון לחוק משנה שעברה ועוד שבועיים לפי התיקון הנוכחי) במקום בת הזוג ובהסכמתה.

 

תחילת החוק ביום 1 באוגוסט 2018, והוא יחול על עובדת שילדה מיום זה ואילך ועל בן זוגה.

למידע נוסף בתחום זה