דיני עבודה בל"ג בעומר 2019

ערב ל"ג בעומר יחול השנה בי"ז באייר תשע"ח, ה-22/05/19.

ל"ג בעומר אינו נמנה במניין חגי ישראל בהם זכאים העובדים להיעדר מהעבודה בתשלום והוא נחשב ליום עבודה רגיל הן מבחינת שעות העבודה והן מבחינת התשלום בגינו.

 

עם זאת, במקומות עבודה מסוימים ל"ג בעומר נחשב ליום בחירה בתשלום ללא ניכוי מהשכר או ממכסת החופשה השנתית. מדובר  למעשה ביום חופשה בתשלום, לו זכאי עובד, בנוסף לימי החג הכללים במשק ולימי החופשה השנתית המגיעים לעובד מכוח החוק. מקור הזכות הוא; הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הסכם אישי ו/או נוהג במקום העבודה.

 

עובדים שאינם זכאים ליום בחירה על חשבון המעסיק בל"ג בעומר מכוח הסכם קיבוצי/צו הרחבה נוהג או הסכם אישי ומעוניינים להיעדר מהעבודה במועד זה, יוכלו לעשות כן על פי חוק חופשה שנתית המונה רשימה של מועדים בהם עובדים רשאים להיעדר מהעבודה  (או כל יום אחר המנוי בתוספת לחוק*),  על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית שלהם ובלבד שהודיעו על כך, למעסיק  30 יום מראש, כנדרש בחוק. מובהר כי עובדים שיצאו לחופשה במהלך החג כאמור, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל וימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.

 

להלן רשימת הימים שבתוספת: צום גדליה; ערב יום הכיפורים; ערב חג הסוכות; הושענא רבה; צום עשרה בטבת (יום הקדיש הכללי); תענית אסתר; פורים; שושן פורים; ערב חג הפסח; ערב שביעי של פסח; חג המימונה; ל"ג בעומר; ערב חג השבועות; צום י"ז בתמוז; צום תשעה באב; ערב ראש השנה.

 

חגי העדה השומרונית: יום קורבן זבח פסח; חג הפסח; שביעי של פסח (חג המצות); חג השבועות; מועד החודש השביעי; יום הכיפורים; חג הסוכות; שמיני עצרת - כל אלה, במועדים שבהם הם נחגגים על ידי בני העדה השומרונית.

 

חגי הנוצרים: ערב חג המולד; ערב ראשית השנה; ערב חג ההתגלות; ערב חג הפסחא; יום הבשורה; ערב עליית ישו השמיימה; ערב חג השבועות.

 

חגי המוסלמים: ערב ראש השנה ההג'רית; ערב יום הולדת הנביא; עליית הנביא השמיימה (לילת אלאסרא ואלמעראג'); ערב חג הפסקת הצום (ערב עיד אלפיטר); ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא).

 

חגי הדרוזים: ערב חג אלח'דר (אליהו הנביא); ערב חג הנביא שועייב (יתרו); ערב חג הנביא סבלאן; ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא).

 

וכן יום הזיכרון לעדה הצ'רקסית, חג הסיגד, יום האישה הבין–לאומי; יום הזיכרון לשואה ולגבורה; יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור (ערב יום העצמאות); יום ירושלים; אחד במאי; יום הניצחון על גרמניה הנאצית; יום פטירת הרצל; ראש השנה האזרחית.

למידע נוסף בתחום זה