שינוי למעסיקים בדיווח לקופות הגמל של העובדים

ב-1 בפברואר 2018 ייכנסו לתוקפם השינויים שנקבעו באופן הדיווח לקופות הגמל ויחולו גם על בעלי עסקים המעסיקים פחות מ-50 עובדים.

כזכור, בהתאם לתיקון לתקנות, מפברואר 2016 חויב כל בעל עסק המעסיק מעל ל-100 עובדים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. לגבי בעלי עסקים המעסיקים לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים נכנסו התקנות לתוקף בתאריך ה-1 בפברואר 2017, ולגבי יתר המעסיקים בתאריך ה-1 בפברואר 2018.

בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.

 

לקריאת הנהלים וההנחיות כפי שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה