שעות עבודה בחג חנוכה

חג החנוכה אינו נמנה במניין חגי ישראל בהם זכאים העובדים להיעדר מהעבודה בתשלום. על כן, ימי החג נחשבים כימי עבודה רגילים הן מבחינת שעות העבודה והן מבחינת התשלום בגינם.

יצוין כי קיימים הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה לפיהם עובדים זכאים ליום בחירה על חשבון המעסיק, נוסף על ימי החג הרגילים המזכים את העובד בדמי חגים, מבלי שיום זה ינוכה מימי החופשה השנתית שלהם.

בהסכם הקיבוצי בענפי יבוא, יצוא מסחר ושירותים, אשר לשכת המסחר הינה צד לו, חג החנוכה לא נמנה עם ימי הבחירה המפורטים בהסכם ולכן בענפי יבוא יצוא המסחר והשירותים, חג החנוכה לא נחשב ליום בחירה.

עם זאת, עובד רשאי לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה על חשבון החופשה השנתית שלו. יום חופשה במהלך חג דינו כיום חופשה מלא.

עובדים שיצאו לחופשה במהלך החג, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל וימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.

כמו כן, ישנם מקומות עבודה בהם מונהג יום  עבודה מקוצר במהלך החג, לא מדובר בהסדר מכוח החוק, אלא מכוח הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ו/או הסכמים אישיים ו/או נוהג. על אף קיצור יום העבודה במהלך ימי החג, העובדים יהיו זכאים לשכר מלא בגינם.

 

חג החנוכה תשע"ח יחול בין התאריכים 13-20.12.2017. חג שמח!

למידע נוסף בתחום זה