משרד הבריאות קבע: ניתן יהיה להוציא ימי מחלה מהבית

בתאריך 24.07.17 הפיץ משרד הבריאות חוזר חדש הכולל שורת הנחיות בנושא אישורי מחלה אשר נכנסו לתוקף מיום הפצתו. להלן העדכונים העיקריים:

  • ניתן יהיה להנפיק אישורי מחלה גם ללא מפגש בין המטופל לבין הרופא במקרים של מחלות קלות כגון התקררות. האישור יהיה מוגבל לארבעה ימים בלבד, למעט מקרים חריגים כגון ימי מחלה שלאחר ניתוח.
  • כל רופא יורשה להנפיק אישורי מחלה ולא יהיה צורך לבקש אישור מרופא משפחה במקרה של ביקור אצל רופא יועץ או מומחה.
  • היעדרות של ילדים מגנים ובתי ספר שלא עולה על ארבעה ימים אינה מחייבת אישור רופא.
  • יש להימנע ככל הניתן מהנפקת אישורי מחלה רטרואקטיבי, אולם לרופא ישנה זכות, בהתאם למצבו הרפואי של המטופל, להעניק אישור מסוג זה כל עוד מדובר בפרק זמן שלא עולה על חודש רטרואקטיבי ולא יותר מארבעה ימי מחלה.
  • באישור המחלה לא תהיה חובה לציין את האבחון הרפואי של המטופל במטרה לשמור על פרטיותו אל מול המעסיק ומקום עבודתו. לפי החוזר, בתעודת המחלה ייכתב מעתה "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי". יש להדגיש כי בתיק הרפואי תהיה חובה לכתוב את האבחון המלא.
  • חל איסור להוציא תעודת מחלה לתאריך עתידי. אישור המחלה יחול מיום פניית המטפל לרופא או מיום למחרת ולמשך תקופה שייקבע הרופא.

 

לקריאת חוזר מינהל הרפואה מטעם משרד הבריאות לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה