איגוד לשכות המסחר מתנגד להצעת חוק ביטוח לאומי באשר לעבודה מועדפת

ביום ראשון הקרוב, 11/06/17, תתקיים וועדת שרים לענייני חקיקה. בין הנושאים שיועלו תוצע הצעת חוק הביטוח לאומי באשר לעבודה מועדפת לחיילים משוחררים. איגוד לשכות המסחר מתנגד להצעה, להלן ההסבר.

איגוד לשכות המסחר מתנגד להצעת חוק הביטוח לאומי (תיקון – עבודות מלצרות, טבחות, תחזוקה וניקיון במסעדות ובתי אוכל כעבודה מועדפת), התשע"ז–2016. ההצעה מבטאת גישה סלקטיבית, של העדפה של סקטורים מסוימים על פני אחרים. מדובר בגישה פסולה. אין כל הצדקה למשל שענף המסעדנות יהיה עדיף על פני ענף השמירה. יש לבטל את הסלקטיביות ולנקוט בגישה שונה לפיה יינתן תמריץ לכלל יוצאי הצבא, ללא אבחנה בסוג הענף.

בהקשר זה להלן בתמצית פנייה ששלח נשיא האיגוד עו"ד אוריאל לין למנכ"ל משרד העבודה בעניין:

"הגיעה העת לבצע שינוי חשיבה תוך עשיית צדק לכל החיילים המשוחררים. שילוב מהיר של חיילי צה"ל המשוחררים במעגל התעסוקה יתרום להרחבת השתתפותם בכוח התעסוקה. אין הצדקה מוסרית ו/או עניינית לכך שרק עבודה בסקטורים מסוימים במשק תאפשר את קבלת המענק. יש לאפשר לחייל משוחרר להשתלב במעגל העבודה על פי בחירתו החופשית. המטרה הבסיסית ראוי ותהיה שילוב חיילי צה"ל המשוחררים במעגל התעסוקה. הגיעה העת למהלך נכון וצודק של פתיחת שוק העבודה כולו, כך שכל חייל משוחרר שיעמוד בתנאים הבאים, יהיה זכאי לקבלת המענק בכל עבודה בה יבחר. הצעתנו היא, שכל חייל משוחרר שמצטרף למעגל העבודה תוך 3 חודשים משחרורו אשר יצבור רצף תעסוקתי של 9 חודשי עבודה מתוך 12 חודשים יהיה זכאי למענק. המענק ישולם על בסיס חודשי. המענק יהיה נמוך מהמקובל היום על מנת לפרוס את ההוצאה למספר גדול יותר של חיילים. קבלת הצעתנו תהווה מנוף להגדלת מספר המועסקים במשק; עידוד חיילים משוחררים להשתלב במעגל התעסוקה ואף הכרה בתרומת חיילי צה"ל בהרחבת מעגל התעסוקה בישראל". 

למידע נוסף בתחום זה