איגוד לשכות המסחר בוועדת הכלכלה בעניין שעת היעדרות בתשלום לבנות זוג של משרתי מילואים

ביום 3.1.17 התקיים דיון הכנה לקריאה ראשונה בוועדת הכלכלה של הכנסת בעניין הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג), התשע"ו- 2016, לפיה מוצע לאפשר לבת זוג של עובד שמשרת במילואים מעל ל- 6 ימים רצופים להיעדר לפחות שעה ביום ללא ניכוי מהשכר, אם לבני הזוג ילדים מתחת לגיל 13 או ילד עם מוגבלות.

איגוד לשכות המסחר הציג את עמדתו בישיבה וציין כי אינו מתנגד להיעדרות של בת הזוג של מי שמשרת במילואים, על אף שהיעדרות זו כשלעצמה מכבידה בעיקר על העסקים הקטנים והבינוניים.

עם זאת, הדגשנו כי הגמול בגין היעדרות זו צריך לחול על המוסד לביטוח לאומי בדיוק כפי שתגמולי מילואים משולמים על ידי ביטוח לאומי.

האיגוד מבין את הצורך בהיעדרות, שותף לנימוקים שהועלו על ידי הדוברים השונים בוועדה להצדקתה ותומך בה. עם זאת, לא ניתן להתעלם ממציאות בה פועל המגזר העסקי כבר למעלה מעשור. במהלך תקופה זו נחקקו לא פחות מכ-190 תיקוני חקיקה, חקיקה חדשה ותיקוני תקנות בתחום דיני העבודה. רובם ככולם מטילים הכבדות כלכליות וביורוקרטיות על המעסיקים, שפוגעות בזכות הניהול, בחופש החוזים ובזכות הקניין של המעסיקים.

 עוד צוין כי רק בשנה האחרונה נחקקו חוקים נוספים שהגדילו באופן ניכר את עלויות העסקה, כדוגמת:

  1. הגדלת שכר המינימום ל- 5,000 ש"ח
  2. הגדלת שיעורי הפקדה לפנסיה
  3. הגדלת מספר ימי חופשה בעוד יומיים
  4. רפורמה בתחום הפנסיוני
  5. החלת דיווח מקוון למוסד לביטוח לאומי

יד המחוקק עוד נטויה, ולכן אין מקום להטיל עול כספי נוסף על המעסיקים, המתמודדים גם כך עם עלויות ניהול עסקי כבדות.

האיגוד אף העביר עמדה כתובה ליו"ר הועדה. עמדה בעניין בה צויין כי מסקר שביצעה חברת SQ, עבור איגוד לשכות המסחר, בקרב מדגם ארצי מייצג של המגזר העסקי, עולה כי עסק שמעסיק עד 10 עובדים משלם כ- 3,750 ₪ בחודש ממוצע, כדי להתמודד עם "מגמת ההכבדות" המוטלת על העסקים באמצעות חוקים, תקנות ויוזמות רגולטוריות, שהוחלו ב-15 השנים האחרונות.
עוד מנתוני הסקר עולה כי עסק המעסיק 20-11 עובדים משלם כ- 7,500 ₪ בחודש, ואילו עסק שמעסיק מעל 20 עובדים משלם בחודש ממוצע כ- 15,000 ₪.

 בתום הישיבה הודיע יו"ר הוועדה כי בכוונתו להביא את הצעת החוק לאישור בהקדם.

למידע נוסף בתחום זה