החל מיולי 2016 יותר ימי חופשה לעובד

ביום 16.2.2016 פורסם ברשומות תיקון לחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016 , שהגדיל את מספר ימי החופשה השנתית הקבועים בחוק. בהתאם לתיקון החל מיום 1.7.16 תוארך תקופת החופשה השנתית לעובדים בעלי ותק של 4-1 שנים ל- 15 ימים והחל מיום 1.1.17  לעובדים בעלי ותק של 5-1 שנים ל-16 ימי חופשה. 

מובהר, כי ימי החופשה כאמור לעיל, הינם קלנדריים, כלומר כוללים את ימי שישי ושבת. כך שהחופשה השנתית במושגים של ימי עבודה (נטו) לעובדים שמועסקים חמישה ימים בשבוע, בשנים 4-1 תגדל החל מיום 1.7.16  מ-10 ל- 11 ימי עבודה,  ובשנים 5-1 , החל מיום 1.1.17 ל- 12 ימי עבודה. 

 

הבהרה:

נכון להיום עובדים שחל עליהם צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק* (ברשימת הענפים להלן)  זכאים ל-10 ימי חופשה בגין השנים 2-1 ובעד השנים 4-3 ל- 11 ימים, ובשנה ה-5 ל-12 ימים. כך שהשינוי לגביהם החל מיולי 2016 הוא בתוספת של 1 יום, בגין השנה ה-1 וה-2 והחל מינואר 2017 יהיו זכאים לתוספת של יום עוד חופשה, מהשנה ה-1 עד השנה ה- 4, כולל.

 

*תעשייה, מלאכה, שמירה ואבטחה, בתי קולנוע, חברות ביטוח, קבלני ניקיון ואחזקה, יבוא יצוא, מסחר בסיטונות, למעט מעסיק שעיסוקו בחלקו במסחר סיטונאי וחלקו במסחר קמעונאי. ענפי השירותים העסקיים המפורטים להלן: אריזת מזון, אריזות מוצרים (כללי), אחסנה בערובה, אחסנה בקירור, אחסנה כללית, בלדרות, האחדות מטענים, הובלה יבשתית, הפצת סרטי קולנוע וטלוויזיה, סוכנויות לסחר חוץ, סוכנויות של יצרנים או סוחרים מחו"ל, השגחה, סוכני קניות, ספירת סחורות, ספנות (סוכנויות), עמילות מכס, שילוח בינלאומי, שירותי משרד, שירותי תקשורת וטלקס, תעופה (סוכנויות).

 

למידע נוסף בתחום זה