משרד התמ"ת יוצא במבצע הסברה ארצי בקרב המעסיקים נגד הטרדה מינית (20.11.11)

האגף לאכיפת חוקי עבודה במינהל ההסדרה והאכיפה ונציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד התמ"ת בשיתוף הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש הממשלה, יוצאים במבצע הסברה משותף בפריסה ארצית, להטמעת הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בקרב מעסיקים. במסגרת המבצע, יפקדו מפקחי העבודה של האגף לאכיפת חוקי עבודה, נציגי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ונציגי הרשות לקידום מעמד האישה במאות בתי עסק וחברות ברחבי הארץ. הפעילות תתמקד בהסברה לציבור המעסיקים והעובדים אודות מכלול הוראות החוק .

חשוב לדעת
על המעסיק קיימת חובה לקבוע ולפרסם תקנון הקובע ומסביר מהי הטרדה מינית והתנכלות ומהן תוצאותיהן.

  • מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים חייב על פי חוק "לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, ולפרסמו בין עובדיו.
  • מעביד המעסיק 25 עובדים או פחות ימסור עותק של התקנון לעובדיו ולממונים מטעמו או יפרסם אותו במקום בולט לעיין שבשליטתו.

יחזקאל אופיר, מנהל אגף האכיפה בתמ"ת: "האגף לאכיפת חוקי עבודה אמון על אכיפת 19 חוקי עבודה וביניהם חובת פרסום התקנות הקבועה בחוק למניעת הטרדה מינית. אגף האכיפה רואה חשיבות רבה בהעלאת המודעות בקרב מעסיקים ועובדים להוראות חוק זה, הבא להגן על כבוד האדם , חירותו ופרטיותו וכן על השוויון בין המינים. בהתאם לאמור, נפעל בכל האמצעים אל מנת להגביר את המודעות לנושא ולהבהיר למעסיקים את ההשלכות הפליליות לפועלם."

עו"ד ציונה קניג-יאיר, נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה, מסרה: "הוראות החוק מחייבות את המעסיק/ה לטפל ולהתמודד עם תופעת ההטרדה המינית בעבודה. הוראות חוק אלה מבקשות להגן על כל עובד ועובדת מפני תופעה פסולה זו, ולאפשר להם/ן סביבת עבודה נקייה מהטרדה מינית. חשוב לזכור כי יצירת סביבת עבודה כזו תורמת גם למעסיק/ה, שלמעשה יספק לעובדיו ועובדותיו סביבת עבודה מוגנת, בה העובדים/ות ירגישו בטוחים יותר ומרוצים יותר, מה שיתרום ליצירת של סביבת עבודה פורייה ויעליה יותר".

החוק למניעת הטרדה מינית הוצע בכדי להוקיע את ההטרדה המינית בכל הקשר שהוא ולגבי כל אדם ובמיוחד כשהדבר נעשה תוך שימוש לרעה בעמדת כוח כמו בסיטואציות הנגזרות מיחסי עבודה במקום העבודה. מטרת החוק למנוע מאדם לכפות את עצמו על מי שאינו מעוניין בכך בהיבטים של הטרדה מינית והתנכלות בהיקשר של הטרדה מינית. האגף לאכיפת חוקי עבודה אמון על אכיפת סעיף 7ב' לחוק שהוא חובת פרסום תקנון במקום העבודה. התקנון למניעת הטרדה מינית נועדה להבהיר את הוראות החוק בתקנות להטרדת מינית (חובות מעביד). נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה אמונה, בין היתר, על אכיפה אזרחית של החוק למניעת הטרדה מינית בשוק העבודה ואף על העלאת המודעות, חינוך והסברה בנושא הטרדה מינית בעבודה.

למידע נוסף בתחום זה