הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה - 2012

על פי ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית, שנחתם ביום24.6.2012 , הסכום לתשלום יום הבראה במגזר הפרטי עודכן ל- 371 ₪. 
  
כל עובד שהשלים שנת עבודה זכאי לקצובת ההבראה בהתאם להיקף משרתו, ועל פי הוותק שלו במקום העבודה כדלקמן: 
 


שנות ותק בעבודה

ימי הבראה (למשרה מלאה)

ראשונה

5 ימים

שניה ושלישית

6 ימים

רביעית עד עשירית

7 ימים

אחת עשרה עד חמש עשרה

8 ימים

שש עשרה עד תשע עשרה

9 ימים

עשרים ומעלה

10 ימים


לתשומת לבכם:
 
  
*  עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד שהשלים שנת עבודה יהיה זכאי לחלק היחסי עבור חלק מהשנה. 
  
*  לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה. 
  
*  קצובת ההבראה תשולם בחודשי הקיץ, יוני-ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר. 
  
*  עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד-מעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים לפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. 
  
*  חופשת הלידה (עפ"י חוק) צוברת ותק לעניין הבראה .

למידע נוסף בתחום זה