עדכון דמי הבראה במגזר הפרטי לשנת 2012


ביום 24.6.2012 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בדבר עדכון גובה דמי הבראה לשנת 2012. 

נקבע כי מחיר יום הבראה לעובדים במגזר הפרטי/עסקי, החל מיום 1.7.2012, יהיה 371 ₪ לכל יום הבראה. 
  
תחולת ההסכם הקיבוצי מיום 24.6.12 – מיום 1.7.2012 ועד ליום 30.6.2013.

למידע נוסף בתחום זה