תזכורת - עדכון סכומים להפקדות לגמל בהתאם לצו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיה במשק החל מיום 1.1.2014

בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק  יש לעדכן את שיעור  הפקדות  לביטוח פנסיוני החל מיום 1.1.2014  לפי השיעורים כדלקמן: 
  


הפרשות מעסיק לתגמולים

הפרשות עובד לתגמולים 

הפרשות המעסיק לפיצויים

סה"כ

6%

5.5%

6%

17.5%
למידע נוסף בתחום זה