שאלות ותשובות בנושא יחסי עבודה בשעת חירום

בעקבות המצב הביטחוני בדרום פרסם הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה, עו"ד שלמה יצחקי, רשימת שאלות ותשובות בנושא יחסי עבודה.

שימו לב - התשובות הניתנות בדף המידע שלפניכם מתבססות על הסכמים, כפי שנקבעו בעבר - בסמוך לסיום תקופות החרום. לפיכך, מדובר בתשובות שהינן בגדר קו מנחה ואין בהן לקבוע מענה לעתיד. מענה בזמן אמת יינתן בעתיד, באם יידרש, בדיעבד לעת חרום ובכפוף להסכמים קיבוצים אליהם יגיעו בעתיד, הצדדים: הממשלה, ההסתדרות וארגוני המעסיקים.

התייצבות \ אי התייצבות על רקע הוראות פיקוד העורף

1. המעסיק מחייב אותי להגיע למרות הוראות פיקוד העורף להישאר בחדרי מיגון, האם חובה עלי להתייצב?
מעביד שיפטר עובד שנעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף פועל בניגוד לחוק ובית הדין לעבודה מוסמך לבטל את הפיטורין. חובה על כל אזרח להישמע להוראות פיקוד העורף.

2. עובדים שמקום עבודתם היה סגור על פי הוראת פיקוד העורף?, האם אמורים לקבל פיצוי?
בעבר נקבע כי המעסיק, שמקום עבודתו היה סגור על פי הוראות פיקוד העורף, ישלם לעובדיו כרגיל את שכרם ויוכל לתבוע את הפיצוי מהממשלה לאחר שיגיעו להסכם ובהתאם להסכם אליו יגיעו הצדדים, כפי שנעשה בעקבות מלחמת לבנון ה-2.

3. מה עושים במקרה שבמפעל בו אני עובדת יש חדר ממוגן, אך רחוק ואין באפשרותי להספיק להגיע בזמן אל המרחב המוגן?
במקרים בהם לא ברור לעובד האם המפעל מוגן יש לפנות לקבלת הוראות מפיקוד העורף.

4. מה קורה כשמקום העבודה עבד כרגיל אבל העובד פחד ללכת לעבודה. האם יהיה זכאי לשכר?
תשלום השכר מותנה בתנאים, שיקבעו בהסכם ובהם קביעת פיקוד העורף כי מדובר במקום עבודה שאינו מוגן. באם הנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור שבו העובד מועסק צריך להישאר במרחב מוגן ולא לצאת לעבודה, אזי יהיה זכאי לתשלום שכר. באם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה והעובד לא הגיע לעבודה כי פחד לצאת, לא יהיה זכאי לשכר.

התייצבות עובדים במפעלים חיוניים

5. האם יש עובדים שחלה עליהם חובה להגיע לעבודה, על פי החוק?
כן. עובדים במפעלים ושירותים המוגדרים כשירותים חיוניים לדוגמא: רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, שירותי חירום, בתי חולים, בתי זיקוק, תחנות כוח, מתקני התפלה, תעשייה ביטחונית, מפעלים בענף המזון, חנויות מכולת שכונתיות, בתי מרקחת נמלים, תחבורה ציבורית, ועוד. מרבית המקומות הללו ממוגנים ממילא, אך העובדים חייבים להתייצב גם במתקנים שאינם ממוגנים - כמו בנמל אשדוד ובחברת החשמל. את רשימת המפעלים החיוניים ניתן לקבל במשרד הכלכלה ביחידה לכוח אדם לשעת חרום ומל"ח.

6. מה דינו של עובד שאינו מגיע לעבודה במפעל שהוכרז "חיוני"?
אי הגעה לעבודה במפעל חיוני, שהוכרז ככזה על ידי פיקוד העורף, מהווה לכאורה עבירה פלילית. העובד לא יהיה זכאי לשכרו.

7. מה לגבי תשלום שכר לעובד שלא הגיע לעבודה?
הסוגיה נבחנת ומלובנת על ידי הממשלה, ארגוני העובדים וארגוני המעסיקים. אנו מודעים לבעיה הקיימת גם לעובדים וגם למעסיקים. החוק היבש אינו מחייב מעסיק לשלם שכר לעובד שלא הגיע לעבודה במצב חירום ועל כן ההנחיה היא לצאת לעבודה, להוציא מקומות עבודה שנאסרה עבודה לפי הוראות פיקוד העורף. עם זאת, ניתן ללמוד מן העבר: במלחמת לבנון שארכה 6 שבועות, בהם הפעילות במקומות העבודה הייתה מושבתת, גובש הסדר בין הממשלה, ההסתדרות וארגוני המעסיקים: ההסדר חייב את המעסיקים לשלם שכר לעובדים שנעדרו מעבודה עקב הנחיה של פיקוד העורף, שלא להגיע למקומות העבודה והמעסיקים קיבלו החזר על תשלום השכר ממס רכוש. כך גם במבצע "עופרת יצוקה" ובמבצע "עמוד ענן".

עובדים שימו לב – אם אין הנחייה מצד פיקוד העורף שלא להתייצב במקום העבודה, ההתייצבות במקומות העבודה חיונית ונדרשת על מנת לאפשר רציפות תפקודית לכלכלה ולמשק.

אי התייצבות בעבודה בשל דאגה וחשש לילדים ובני נוער

8. האם עובדת שנעדרה מעבודתה בשל ההכרח להישאר עם ילדה הקטן בבית בהיעדר מסגרת חינוכית\ קייטנה על רקע המצב הביטחוני - זכאית לפיצוי?
במקרים קודמים, עובדים שנאלצו להישאר בבית ולשמור על ילדם בעקבות הודעות פיקוד העורף קבלו פיצוי כאילו עבדו. בעניין זה ראה הסכם קיבוצי מיום 20.5.09 לאחר מבצע עופרת יצוקה.

9. הורה עובד\ת לילד בן 15 שחשש להישאר לבד ולכן נשאר\ה בבית ולא עבד, האם זכאי לפיצוי?
לא. הפיצוי ניתן להורים לילדים עד גיל 14. הגדרת ילד נקבעה בחוק ההגנה על עובדים לשעת חרום תשס"ו 2006.

פיצוי עובדים על רקע היעדרות ממקום העבודה

10. האם עובד הנעדר מהעבודה בגלל המצב הביטחוני זכאי לפיצוי?
בהסכמים והסדרים שגובשו בתקופות לחימה, בעבר נקבע בי תושבי יישובים שהיו עד לטווח 40 ק״מ מהרצועה יהיו זכאים לפיצוי. למשל, במלחמת לבנון השנייה חויבו המעסיקים לשלם שכר לעובדים, שנעדרו מהעבודה בשל הנחיות כוחות הביטחון, שלא להגיע למקום העבודה. במלחמת המפרץ נקבעו הסדרים של תשלום וזקיפת היעדרות על חשבון ימי חופשה. כך גם ניתן פיצוי בתקופת הלחימה ב"עופרת יצוקה" וב"עמוד ענן", בכפוף לתנאים, שנקבעו בהסכם בין שלושת הצדדים.

11. עובד שיימצאו זכאים לפיצוי לפי הסכם, למי יפנה לקבל את הכסף?
הפיצוי ניתן למעסיקים ולא ישירות לעובדים. העובדים שימצאו – במידה ויימצאו – זכאים לפי ההסכם, אמורים להמשיך לקבל שכר כאילו עבדו כרגיל, המעסיקים אמורים לקבל פיצוי על התשלום בעקבות תביעות שיגישו לאוצר. כפי הנקבע בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) נזק מלחמה ונזק עקיף(הוראת שעה) התשס"ט 2009

12. כיצד ישלם בעל עסק שאינו מוגן והונחה שלא לפתוח אותו, לעובדיו?
האפשרויות לתשלום: יוכל לשלם לעובדים מקדמה או לזקוף את הימים האלה על חשבון ימי החופשה שלהם. בכל מקרה יש לפעול בהתאם להסכם שיושג.

פיטורי עובדים על רקע המצב הביטחוני

13. האם מותר לפטר עובד שקיבל צו 8?
לא. על פי החוק אסור למעסיק לפטר עובד שנקרא לשירות מילואים במהלך השירות ובמשך 30 יום לאחריו.

14. האם יכולים לפטר אותי אם אני לא מגיע לעבודה במפעל שאינו ממוגן?
חוק הגנה על עובדים בשעת חרום התשס"ו-2006 קובע איסור על פיטורי עובד שנאסר עליו להתייצב במקום העסקתו בשל הוראה של פיקוד העורף, בהתאם למצב המיוחד בעורף. רק אם נאסר על עובד\ת לצאת לעבודה או להתייצב במקום העבודה, ע"י פיקוד העורף - נאסר לפטר אותך.

15. האם ניתן לפטר עובד שלא מגיע לעבודה במפעל שאינו ממוגן?
חל איסור לפטר עובד שהוראות כוחות הביטחון \ פיקוד העורף אוסרות עליו להגיע למקום העבודה. לכן אם מקום העבודה אינו ממוגן, והוראות פיקוד העורף אוסרות לעבוד בו - אין תוקף לפיטורים, ועובד שפוטר יכול לדרוש מהמעסיק לקלוט אותו בחזרה. זאת כקבוע בחוק להגנה על עובדים בשעת חירום.

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד פניות ציבור: 1-800-20-11-80

למידע נוסף בתחום זה