תשלום פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות לקופות או לקרנות – הנחיות המוסד לביטוח לאומי

בהמשך לפרסום תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד - 2024 בדבר מתן שיפוי למעסיקים של משרתי מילואים בגין הפרשות פנסיוניות ותשלום דמי ביטוח לאומי ששלמו לעובדים, ביום 9.5.2024 פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות לתשלום הפיצוי למעסיקים.


להלן עיקרי ההנחיות:

 1. הפיצוי ישולם תחילה רק עבור תביעות לתגמולי מילואים מחודש אפריל 2024 והוא יהיה חלק מתשלום התגמול השוטף.
 2. מי זכאי לפיצוי - כל המעסיקים למעט מעסיקים ציבוריים (משרדי ממשלה, תאגידים ציבוריים, חברות ממשלתיות וכדומה).
 3. תקופת הזכאות לפיצוי - מ-7.10.2023 ועד 31.12.2024.
 4. סכום הפיצוי
  20% מהסכום המחושב לפי שכרו של ב-3 החודשים שקדמו לשירות המילואים.
  אם העובד עבד פחת משלושה חודשים – נחשב את הפיצוי לפי תקופת עבודתו (חודש או חודשיים).
 5. תשלום הפיצוי
  נכון להיום הפיצוי ישולם רק עבור תביעות לתגמולי מילואים שיוגשו מחודש אפריל, והוא יהיה חלק בתשלום התגמול השוטף. בהמשך המוסד לביטוח לאומי יעדכן באתר בעניין תשלום עבור התקופה מתחילת המלחמה וילת המלחמה.

להלן קישור לאתר הביטוח הלאומי

למידע נוסף בתחום זה