דחית מועד נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים

דחית מועד נוהל הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים

כזכור רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה ביום 30.6.22 (שעודכן ביום 31.8.22) נוהל מס' 10.1.0025 שעניינו "הטיפול בקביעת תנאים לעניין תיחום גיאוגרפי ועיסוק ברישיונותיהם של מבקשי מקלט ומסתננים".
הנוהל היה אמור להיכנס לתוקף ביום 01.04.2023, זאת בהתאם להחלטת ביהמ"ש בעתירה שהוגשה נגד הנוהל בעת"מ 13586-09-22 דויט הגוס ואח' נ' שרת הפנים ואח'.
אולם בהחלטה ביניים במסגרת ערעור שהוגש לבית המשפט העליון על דחיית העתירה, נתן ביהמ"ש צו ארעי לפיו כניסתו של הנוהל לתוקף תעוכב עד למתן החלטה אחרת.

להלן קישור להחלטת ביהמ"ש
לידיעה אודות הגבלות גיאוגרפיות על העסקת מבקשי מקלט ומסתננים

למידע נוסף בתחום זה