אות העסקה בשוויון

הענקת אותות הכרה ומענקים כספיים על ידי שרת הכלכלה והתעשייה למעסיקים שיבלטו בתחום שילובן השוויוני של נשים בכח העבודה.

משרד הכלכלה והתעשייה מביא לידיעת הציבור כי המועד להגשת בקשות לקבלת מענקים ואותות הכרה מכח החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח- 2008, הינו מיום 20.7.22 ועד ליום 20.8.22.


ניתן יהיה להגיש את הבקשות לקבלת המענקים ואותות ההכרה באופן מקוון, בפקס או בדואר רשום, כפי שיפורסם באתר המשרד בהמשך. סכום המענקים שיחולקו למעסיקים הינו כ - 40 אלף שקלים והצפי להכרזה על הזוכים או הזוכות הוא בחודש אוקטובר 2022.


אנו מזמינים ומזמינות אתכם ואתכן להמשיך ולעקוב אחר העדכונים בנושא שיפורסמו באתר משרד הכלכלה.

לכל שאלה או הבהרה בעניין ניתן לפנות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במייל  Shivon@economy.gov.il

לקישור לפירוט הענקת האותות והמענקים באתר משרד הכלכלה לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה