תיקון דמי מחלה – זכאות לדמי מחלה מהיום הראשון לעובדים במחלה ממארת ומטופלים קבועים בדיאליזה

ביום 1 ביוני 2022 נכנס לתוקף תיקון לחוק דמי מחלה (תיקון מס' 6) התשפ"ב-2022 לפיו, עובדים במחלה ממארת או במחלה שנדרש בשלה טיפול בדיאליזה יהיו זכאים לדמי מחלה מהיום הראשון למחלתם.

כאמור, על פי חוק דמי מחלה עובד אינו זכאי לדמי מחלה מהיום הראשון למחלה אלא מהיום השני. בהתאם לתיקון לחוק, עובדים אשר חלו במחלה ממארת או במחלה שנדרש בשלה טיפול קבוע בדיאליזה ונעדרים בשל כך מעבודתם לצורך טיפולים או בדיקות תקופתיות, אף לאחר החלמתם, יהיו זכאים לקבל דמי מחלה בשיעור מלא, החל מהיום הראשון להיעדרותם, ובלבד שמסרו למעסיק אישור רפואי בכתב כי הטיפול או הבדיקה נדרשים בקשר לאותה מחלה.

לנוסח התיקון המלא לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה