' />

הישג ללשכת המסחר: התקבלה בקשתנו לצו מניעה זמני נגד שביתה בנמלי הים

ביום ד' ה 2.2.22 התקבלה בקשתנו (ובקשות אחרות) לצו מניעה זמני נגד שביתה בנמלי הים. זאת לאחר שכבר ב-31/1/2022 ניתנה החלטה של ביה"ד הארצי האוסרת על נקיטת צעדים ארגוניים כלשהם ועד לקבלת החלטה אחרת.

היום ניתנה אותה החלטה, אך רחבה יותר, ועל פיה התקבלה הבקשה לסעדים זמניים וניתן צו האוסר על קיום שביתה, שיבושי עבודה וצעדים ארגוניים מסוג כלשהו. המשמעות היא שאין כל מניעה לפרוק אניות מטען כללי גם בנמלי הים החדשים.
החלטה זו תעמוד בתוקפה עד למתן פס"ד בתיק העיקרי (בקשה לצווי מניעה קבועים שהגישו חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה וחברות התעבורה הימית באשדוד ובחיפה).

ההחלטה שניתנה היום מבוססת על הקביעה הלכאורית כי השביתה מנוגדת להתחייבות ההסתדרות לשקט תעשייתי הנכליים בהסכמי הרפורמה שנחתמו בשני נמלי הים הוותיקים בחיפה ובאשדוד ואשר סיימו את הסכסוך הגדול בעניין הקמת נמלי הים החדשים ומאחר שמאזן הנוחות נוטה לטובת מניעת השביתה, שכן הנזק לחברי הלשכה והנזק למשק כולו אם יינקטו צעדים ארגוניים חמורים הרבה יותר מאשר הנזק שייגרם לכאורה לעובדי הנמלים הוותיקים אם תתאפשר פריקה של אוניות מטען כללי בנמלי הים החדשים ובמיוחד בסיטואציה שבה 63 אוניות ממתינות בתור התפעולי להיכנס לנמלי הים הוותיקים.

כאמור מדובר בסעד זמני, עד לקבלת פסק דין בתיק העיקרי. ביה"ד יצטרך לקבל החלטה בעניין שבמחלוקת בין המדינה לבין ההסתדרות והיא האם סעיפי השקט התעשייתי (שמשמעותם התחייבות שלא לנקוט בשביתה ו/או בכל צעד ארגוני) בהסכמים הקיבוציים שנחתמו בחיפה ובאשדוד חלים רק על אוניות מכולות (כטענת ההסתדרות), או על כל אוניה (לרבות אוניות מטען כללי, כטענת המדינה).

לטענת ההסתדרות, המדינה התחייבה שלא תהיה תחרות באניות מטען כללי, כך שאלה ייכנסו וייפרקו רק בנמלים הוותיקים. ההסתדרות טוענת שכן ושהמדינה רימתה אותה במו"מ. המדינה טוענת שאין התחייבות כזו, שההסתדרות העלתה דרישה זו במו"מ ושהיא נדחתה וכן שכתב ההסמכה של נמלי הים החדשים שנחתמו ב-2016 מאפשרים לנמלים החדשים לקבל אניות מטען כללי ושההסתדרות הייתה מודעת לאותם כתבי הסמכה.

עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר, ברך כעת על החלטת ביה"ד הארצי לעבודה מהיום, שנענה לבקשתנו לתת צווי מניעה זמניים נגד השביתה בנמלי הים או כל צעד ארגוני אחר, באופן שמאפשר פריקה של אניות מטען כללי בכל נמל ולא רק בנמלי הים הוותיקים.

"יש לראות את בהחלטת ביה"ד החלטת מפתח המשפיעה בעתיד על תפעול כל תשתית נמלי הים בישראל. זו פעם ראשונה שביה"ד הארצי לעבודה אומר מפורשות לעובדי הנמלים הוותיקים שאסור להם למנוע, משיקולים אינטרסנטיים שלהם, שימוש מלא בכל תשתית נמלי הים בישראל, לתועלת המשק כולו.  תועלת המשק מוצבת בעדיפות עליונה על פני צורך בלתי רציונלי ובלתי מוצדק, שלא לאפשר שימוש בתשתית שהיא נכסיי מדינת ישראל. נמלי הים הם במוקד פעילות המשק וניצול מלא שלם יאפשר הורדה אמתית בעלויות הפריקה והטעינה, הפחתת עלויות היבואנים והיצואנים, והורדת יוקר המחייה."

עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר וסמנכ"ל משפט וממשל, שהגיש את העתירה לביה"ד הארצי לקבלת סעד זמני כנגד שביתה בנמלי הים וכנגד נקיטה בכל צעד ארגוני אמר בדיון האחרון שהתקיים ב-31/1/2022 : "אנחנו רוצים שהנמלים הוותיקים ישרדו ולא יקרסו. אנחנו בעד תחרות. אנחנו רוצים שהמחירים ירדו ושהשירות ישתפר. אבל הנמלים הקיימים לא עומדים בעומס. קראתי בהפסקה שיש תור של 66 אניות מחוץ לנמלים. לא ייתכן שלא ניתן יהיה לעשות שימוש בכל תשתית לאומית לפריקת אוניות ולא רק בנמלים החדשים. את איום השביתה חובה להסיר, לתת צו מניעה נגד שביתה בלתי חוקית זו.

בסיום הדיון, ביה"ד הוציא צו זמני נגד הפעלת כל צעד ארגוני עד למתן החלטה בבקשות לצווי מניעה של ההרכב. כאמור, הבוקר, 2/2/2022 , התקבלה בקשתנו (ובקשות אחרות) לצו מניעה זמני נגד שביתה בנמלי הים. אין כל מניעה משפטית לפרוק אוניות מטען כללי בנמלי הים החדשים.


רקע:


כזכור, בשבוע שעבר (25.1.22) הגשנו עתירה לבית הדין הארצי לעבודה (עתירה סק"כ 56051-01-22) בדרישה להתערבותו המידית וללא שהות של ביה"ד כי יוציא צווי מניעה כנגד פריצתה של השביתה בנמלי הים חיפה ואשדוד וכן בחברות התעבורה הימית בחיפה ובאשדוד, המתוכננת ליום 1 בפברואר 2022 ואילך. כמו כן ביקשנו מביה"ד הארצי לעבודה שיוציא צו המורה לעובדי הנמלים להמשיך בעבודה סדירה ורגילה מבלי להוריד את התפוקות ו/או לקיים עיצומים מכל סוג ומין שהם, באופן שהעבודה תמשיך להתנהל במצב תקין וסדיר ובתפוקה מלאה ובאופן שבו תתאפשר גם פריקה של אניות מטען כללי בנמל המפרץ או בכל רציף תשתיתי אחר שיכול ומוכן לקלוט את אותן אניות.


בעתירה טענו כי השביתה בלתי חוקית ללא עילה מוכרת בדין מהסיבות:

  • היא נועדה להפעיל לחץ פסול כדי לסכל רכיב חשוב ברפורמה בשוק הנמלי;
  • היא מבקשת לעגן הלכה למעשה בכוח לא לגיטימי מה שלא עוגן בהסכמי הרפורמה;
  • היא נועדה להפוך את עובדי הנמלים הוותיקים למובלעת חסינה במשק הישראלי מפני התמודדות בפני יעילות, התייעלות ותחרות בכל הקשור למטען כללי;
  • היא מעמידה אינטרס של קבוצת לחץ חזקה של מעטים מעל האינטרס הציבורי;
  • היא נועדה לסכל שימוש מוצדק בתשתיות הלאומיות של המדינה כדי להקל על עומס לא סביר בנמלים הוותיקים.

עצם האיום בהשבתת נמלי הים, הלב הפועם של הסחר במדינת ישראל, כבר משפיע על החלטות של יבואנים ויצואנים במשק ויוצר תסיסה וחוסר ודאות בלתי נסבלים למגזר העסקי ולמשק. חשוב להדגיש, שהאיום בשביתה בנמלי הים מגיע על רקע מציאות עגומה של עיכובים ממושכים, המשתרעים על פני חודשים ארוכים, ופקק עצום של אוניות שממתינות בתורן להיכנס לנמלים הוותיקים ולפרוק סחורה. מציאות קשה, שבה סחורות מושמדות או מאבדות תוקף, לסחורות אחרות מתקצר זמן המדף לשיווק ויבואנים רבים מוצאים את עצמם חשופים לתביעות על ידי צדדים שלישיים בגין הפרת חוזים עקב איחור במועדי אספקה להם התחייבו. לגודש ולעומס בנמלים, שטרם באו על פתרונם בצורה סבירה גם במועד כתיבת שורות אלו, למרות חלוף הזמן, יש גם השפעה על יוקר המחיה. במצב דברים זה של גודש בנמלים ונזקים שנגרמים בעקבות כך למשתמשים בשירותי הנמלים, ובעיצומו של הגל החמישי של נגיף הקורונה, גל האומיקרון, ומאות אלפי מבודדים שמאתגרים את המגזר העסקי, האיום בשביתה, וחלילה אם יופעל צעד ארגוני איזה שהוא, מהווים שיא חדש של אטימות וניצול כוח לרעה."

למידע נוסף בתחום זה