מיזם "זרקור פנסיוני"

המשרד לשוויון חברתי בשיתוף רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, יוצאים במיזם "זרקור פנסיוני" - התנדבות של יועצים וסוכנים פנסיונים בעלי רישיון במתן שירות פנסיוני לאוכלוסיית היעד.


אוכלוסיית יעד לקבלת השירות:

  • בני גיל 55 ומעלה.
  • עובד בשכר שמקבל מענק עבודה (מס הכנסה שלילי).


השירות הפנסיוני שניתן לעובד הזכאי:

  • המשרד לשוויון חברתי יצוות בין העובדים למתנדבים (יועץ או סוכן פנסיוני בעל רישיון, מוכר ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) באזור מגוריהם, אשר ילווה אותם במספר מפגשים לצורך בחינת נתוני הביטוח הפנסיוני, בירור צרכי העובד, ייעוץ והמלצה לעובד לגבי פעולות נדרשות, וכן יישום ההמלצות בהתאם להחלטת העובד, לרבות ליווי העובד במעבר לקרן פנסיה אחרת.
  • המתנדב מתחייב שלא לגבות עמלה מהעובד או מהמעסיק, לרבות שכר טרחה או תשלום אחר עבור השירות או טובת הנאה אחרת מכל גורם שהוא. כן מתחייב שלא למכור שירותים אחרים אגב מתן הייעוץ, וכי הוא פועל בהתאם להוראות הדין החלות עליו במתן ייעוץ פנסיוני שוטף, לרבות כלל הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

 

התרומה למעסיק:

  • המעסיק מנגיש את המידע אודות המיזם "זרקור פנסיוני" לעובדיו ותורם להיערכותם בנושאי מוצרים פנסיוניים לקראת פרישה.
  • המעסיק אינו אחראי לייעוץ או לתוצאותיו.


תהליך קבלת השירות:

  • עובד המעוניין להשתתף במיזם, יכול להירשם באמצעות רישום מקוון או באמצעות פניה למוקד פניות ציבור האזרחים הוותיקים של המשרד לשוויון חברתי 8840* 
  • המשרד לשוויון חברתי אחראי על תיאום המפגש בין יועץ/סוכן הפנסיוני לעובד.
  • השירות יינתן באמצעים הבאים: מפגש פרונטלי (עפ"י אזור מגורים) ו/או באמצעים דיגיטליים (זום).
  • סקר שביעות רצון ישלח בסיום התהליך ליועץ/סוכן הפנסיוני ולעובד.

 

לצפייה במכתב הפנייה ייעודי להפצה לעובדים הזכאים - לחצו כאן

לצפייה במכתב המלא למעסיקים - לחצו כאן


מועד אחרון לרישום למיזם: 21.10.2021

מועד תחילת המיזם: 03.11.2021


למידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם זק דולבי, מרכז התכנית: ZakD@mse.gov.il ,072-338-9737

למידע נוסף בתחום זה