עבודה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה 2022

שעות עבודה במהלך יום הזיכרון

בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959 אינן התייחסות לעבודה או לשעות העבודה במהלך יום הזיכרון. בהתאם לכך, יום הזיכרון הוא יום עבודה רגיל לכל דבר ועניין, הן מבחינת שעות העבודה והן מבחינת השכר, אלא אם כן חלים הסדרים המיטיבים במקום העבודה, מכוח הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ענפיים, חוזה אישי או נוהג.

יום בחירה – על פי חוק חופשה שנתית עובד רשאי לקחת, יום אחד, על חשבון ימי חופשתו השנתית באחד מהימים המנויים בתוספת 1 לחוק, ובלבד שהודיע על כך למעסיק 30 ימים מראש. ברשימת הימים המנויים בתוספת, מצוי גם יום הזיכרון לשואה ולגבורה. יודגש כי מדובר ביום חופשה על חשבון החופשה השנתית של העובד ולא בנוסף לה.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה יחל השנה משקיעת החמה ביום רביעי (ערב יום הזיכרון), כ"ו בניסן תשפ"ב, 27 באפריל 2022, ויסתיים ביום בחמישי בערב כ"ז בניסן, תשפ"ב, 28 באפריל 2022

פתיחת עסקים ביום הזיכרון

על פי החוק ביום הזיכרון לא יקויימו עינוגים ציבוריים ובערב יום הזיכרון יהיו גם בתי הקפה סגורים.

לגבי שאר מקומות העבודה, שאינם בתי קפה ועינוג ציבורי, אין בחוק התייחסות לשעות הפתיחה והסגירה שלהם, במהלך יום הזיכרון. עניין זה מוסדר באופן מקומי של הרשות המקומית הספציפית.

עבירת קנס

יצוין כי עבירה על הוראות החוק כאמור דינה קנס.

למידע נוסף בתחום זה