יישום הוראות תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

הודעה חשובה לציבור המעסיקים יותר מ-518 עובדים. יישום הוראות תיקון מספר 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו- 1996

נציבות שוויון הזדמנות בעבודה פרסמה כי בהתאם לתיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעבודה ולעבוד. תשנ"ו-1996 שהתקבל ביום 25.08.2020, הקובע בין היתר כי מעסיק המעסיק יותר מ518 עובדים, יאסוף נתונים ויערוך אחת לשנה דין וחשבון פנימי, בו יפורט השכר הממוצע של עובדות ועובדים, תוך פירוט פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצלו בחלוקה לפי קבוצות, תוך התייחסות לפי מין.

בהתאם להודעה שהוצאה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה המעסיקים נדרשים למלא אחר הוראות התיקון לא יאוחר מיום 01.06.2022 לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח.
בחודש מרץ 2021, עתידות להתפרסם ההנחיות וכן דוחות לדוגמא (פנימי ופומבי).

אנו נעדכן בעת פרסום ההנחיות

 

למידע נוסף בתחום זה